# کارشناسی_ارشد_برنامه_ریزی_توریسم

منابع مورد مطالعه رتبه 1 ارشد91

فلسفهجغرافیا: 1-قلمرو فلسفهجغرافیا/احمد پور احمد/دانشگاه تهران 2-اندیشه های نودرفلسفه جغرافیا(جلد قهوه ای)/شکویی 3-فلسفه جغرافیا(جلد ابی)/شکویی {خیلی مهم نیست میتونید خلاصش را بخونید یا خیلی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 22 بازدید

در صدها و منابع رتبه 24 جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

رتبه 24 نویسنده:باران منابع: منابعی که خوندم برای جاذبه ها:کتاب زنده دل و دستیارانبرای جغرافیای شهری کتابهای اصغرنظریان و دیدگاه های نو شکوییفلسفه: ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید

درصدهای قبول شدگان کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

دانشجویان زیر روزانه دانشگاه زنجان قبول شده اند ستار کریمی معدل:15 رشته:جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی) رتبه:109 نام درس نمره به درصد زبان عمومی و تخصصی سفید جغرافیای شهری/مبانی و ایران 48.33 مبانی جغرافیای ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 35 بازدید

.منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم زبان(ضریب2) 1-زبان انگلیسی برای دانشجویان جغرافیای طبیعی-مینو عسجدی –سمت 2-لغات504 جغرافیای شهری-مبانی و ایران(ضریب1) 1-دیدگاه های نو در جغرافیای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 47 بازدید