# منابع_کارشناسی_ارشد__جدید_توریسم_و_برنامه_ریزی_شهر

منابع مورد مطالعه رتبه 1 ارشد91

فلسفهجغرافیا: 1-قلمرو فلسفهجغرافیا/احمد پور احمد/دانشگاه تهران 2-اندیشه های نودرفلسفه جغرافیا(جلد قهوه ای)/شکویی 3-فلسفه جغرافیا(جلد ابی)/شکویی {خیلی مهم نیست میتونید خلاصش را بخونید یا خیلی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 22 بازدید

منابع و درصدهای رتبه 4کارشناسی ارشد توریسم و 2 ارشد برنامه ریزی شهری

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیای شهری ( مبانی و ایران) پویایی نظام شهری،تالیف دکتر علی اصغر نظریان. ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 33 بازدید