مرجع فارسی GIS- شارنامه

معرفی سایت مرجع فارسی GIS- شارنامه 

 

درباره سایت چنین امده:

پس از یک سال و نیم که از راه اندازی سایت شارنامه می گذرد، تصمیم بر آن شد که سایت تخصصی تر شود. تغییراتی که در این مدت مشاهده نمودید (راه اندازی بخش طراحی شهری، مرجع SketchUp، لینکستان شهرسازی) همه در این راستا بوده است.

وب سایتی که هم اکنون تحت عنوان "مرجع فارسی GIS" در پیش رو دارید بنا به دو نیاز راه اندازی شده است:

1- نبود مرجعی فارسی برای ارسال مطلب در زمینه GIS توسط افراد مختلف

2- نبود مکانی برای طرح سوالات و بحث های مربوط به GIS

بر اساس این دو نیاز وب سایت آماده سازی، ترجمه و راه اندازی شده است.

از آنجا که این وب سایت در ابتدای راه خود است، خالی از اشکال نخواهد بود و بایستی ذکر کنم که اداره این چنین سایتی از عهده بنده خارج است. در اینحا از تمامی متخصصین GIS دعوت می کنم در پیشبرد این سایت اینجانب را یاری کنند.

مرجع فارسی GIS- شارنامه 

/ 0 نظر / 10 بازدید