مبانی و مفاهیم پایه برای GIS

 سرفصلها شامل:

اجزای GIS

ساختار اطلاعات جغرافیایی در GIS

سیستم مختصات و سیستم های تصویر

دیتوم(Datum)

سیستم های تصویر

طبقه بندی سیستم های تصویر

بررسی و مقایسه سیستمهای تصویر مورد استفاده در ایران

تعریف ویژگی های سیستم تصویر برای یک لایه اطلاعاتی

منبع:http://geographyscience.persianblog.ir

/ 0 نظر / 11 بازدید