لینک دریافت رایگان DEM با تفکیک 90 تا 30 متر

DEM با قدرت تفکیک حدود 30 متر بر اساس تصاویر ماهواره ای Aster ساخته شده است.  DEM SRTM نیز بر اساس تصاویر راداری می باشد. این تصاویر جهت استفاده شخصی و با ذکر منبع می باشند و هر گونه توزیع مجدد و فروش آنها توسط سازمان تهیه کننده ممنوع شده است.

USGS Global Data Explorer

منبع:معدنجو
/ 0 نظر / 175 بازدید